PLUTONIUM
Plutonium, resp. jeho izotopy 239Pu a 241Pu, jsou důležitým štěpným materiálem. Spolu s izotopem uranu  235U slouží jako palivo v jaderných reaktorech a používají se také k výrobě jaderných zbraní. Technická příprava plutonia se zakládá na účinku pomalých neutronů na izotop 238U. Poprvé byl uměle připraven v roce 1940.

 

Značka Pu
Chem. prvek skupiny lanthanoidy, resp. transurany
Tmavošedý kov, radioaktivní
Nejstálejší izotop je 242Pu s poločasem rozpadu 3,73.105 let
Atomové číslo: 94
Teplota tání 640 °C
Hustota 20,2 g/cm3

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999