POLOVODIČE
Polovodiče (či přesněji elektronové polovodiče) jsou nekovy s elektronovou vodivostí. Od kovů se odlišují především malou elektrickou vodivostí a obrácenou závislostí vodivosti na teplotě (na rozdíl od kovů vodivost s teplotou roste). U některých polovodičů dochází absorpcí světla k uvolňování vodivostních elektronů (vnitřní fotoelektrický jev).

Z hlediska mechanizmu vedení proudu rozlišujeme polovodiče typu P a typu N.
Polovodivé prvky jsou křemík (Si), germanium (Ge), selen (Se) a telur (Te).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999