POLOVODIČE TYPU P
Polovodiče typu P (s pozitivními nositeli proudu) mají krystalickou mřížku znečištěnou nepatrným množstvím cizích atomů (akceptorů), schopných vázat valenční elektrony původní krystalické mřížky. Tím se vytvářejí prázdná místa po elektronech, která můžeme považovat za kladně nabité díry. Na uprázdněné místo se může přesunout elektron ze sousedního, takže kladné díry jsou v krystalické mřížce volně pohyblivé.

Krystalová mřížka křemíku (čtyřmocné atomy) s malou příměsí cizího trojmocného prvku (např. Al, Ga, In).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999