PRÁŠKOVÉ GRANULAČNÍ OHNIŠTĚ
Ohniště s takovou pracovní teplotou, při níž dochází ke granulaci nataveného popílku přímo ve spalovacím prostoru kotle. V ohništi se spaluje rozemleté uhlí, granulovaný popílek se hromadí ve výsypkách jednotlivých tahů a v odlučovači.

 

Spotřeba hnědého uhlí 180 t/h
Spotřeba vzduchu 500 m3/h
Produkce spalin 1 milion m3/h
Produkce popílku 40 t/h
Tab.1 : Práškové granulační ohniště bloku 200 MW© Copyright Simopt, s.r.o. 1999