PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA
Přečerpávací vodní elektrárny využívají přebytku elektrické energie v době nízké spotřeby (v noci) k načerpání vody do umělé akumulační nádrže. Ve špičce pak tato voda slouží k produkci elektřiny. Reverzní soustrojí pracuje v jednom směru jako turbogenerátor a produkuje elektřinu, v druhém směru pracuje jako motor - čerpadlo.

 

Uvedení do provozu 1978
Instalovaný výkon 450 MW
4 reverzní Francisovy turbíny
Trvání turbínové špičky 5 až 6 hodin
Účinnost přečerpávacího cyklu 75 %
Tab.1 : Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

Schéma přečerpávací vodní elektrárny


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999