PŘECHODOVÝ JEV
Přechodový jev je rychlý, spojitě probíhající jev, nastávající při náhlém zapnutí nebo přerušení (změně) elektrického proudu v elektrickém obvodu nebo při náhlých změnách jiných fyzikálních veličin určitého technologického procesu. Z hlediska elektrizační soustavy je možno přechodový jev přibližně definovat jako děj mezi dvěma ustálenými stavy soustavy.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999