PŘEHŘÍVÁK
Tepelný výměník využívající teplo spalin k ohřevu páry na pracovní teplotu. Sestává z trubkových hadů zavěšených v některém tahu kotle. Uvnitř trubek proudí ohřívaná pára, vně trubek horké spaliny. Obvykle je složen z několika sekcí.

 

Vstupní teplota páry 454 °C
Výstupní teplota páry 540 °C
Vstupní teplota spalin 1000 °C
Výstupní teplota spalin 860 °C
Rychlost páry v potrubí 17 m/s
Výhřevná plocha 320 m2
Tab.1 : Přehřívák č. IV kotle o výkonu 220 tun páry za hodinu© Copyright Simopt, s.r.o. 1999