PRIMÁRNÍ SMĚS
Směs paliva a spalovacího vzduchu, dodávaná hořáky do spalovacího prostoru. Spalovací vzduch se předehřívá využitím tepla odcházejících spalin. Konstrukce hořáků zajišťuje dokonalé promíchání primární směsi. K dokonalému spálení hořlaviny se do kotle přivádí ještě předehřátý sekundární vzduch.
  • Teplota spalovacího vzduchu: 250 až 400 °C
  • Spotřeba vzduchu na spálení 1 kg hnědého uhlí: 2 až 3 m3.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999