RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ
Radioaktivní záření doprovází proměna jádra atomu. Rozlišujeme tři druhy radioaktivního záření - alfa, beta a gama. Alfa záření představuje záření částic alfa, beta záření představuje záření částic beta a gama záření je elektromagnetické záření, tedy proud fotonů.


Druhy ionizujícího záření      Průchod záření různými materiály


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999