REGENERACE TEPLA
Regenerace tepla je proces využití části tepla, by bylo jinak bylo využito s menším užitkem nebo bez užitku odvedeno z termodynamického cyklu k ohřevu pracovní látky, např. ve výměníku, předehříváku a podobně.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999