ROPNÁ PLOŠINA
Ropní plošina je zařízení umožňující čerpání ropy z mořského dna. Ropa se těží z velkých hloubek (až 180 m) a jde tudíž o technicky velice náročnou operaci v nepříznivých klimatických podmínkách. Rozsáhlá podmořská ložiska a velký počet ropních plošin se nachází např. v Severním moři, poblíž Anglie a Norska.

Ropná plošina


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999