SLUNEČNĺ PARKOVÁ ELEKTRÁRNA - DETAIL
Zářivá sluneční energie se koncentruje pomocí dlouhých žlabů parabolického průřezu na trubky procházející ohnisky těchto zrcadel. Trubkami protéká teplonosná látka (olej), ohřívá se a přenáší teplo do parních generátorů.

 

Detail sluneční parkové elektrárny


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999