STOŽÁR ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
Nejviditelnějším zařízením zabezpečujícím přenos a rozvod elektrické energie v krajině jsou stožáry elektrického vedení. Vršek stožárů nese slabší zemnící vodiče, představující velmi účinnou ochranu proti bleskům, které svedou do země. Uspořádání stožárů a jejich konstrukce zaručují, že se ani při nejsilnější vichřici nepřiblíží svazky k sobě, k zemi či ke stožáru. Čím jsou stožáry vyšší, tím mohou být od sebe více vzdáleny. Rozestup stožárů typu Donau může být
při vhodném terénu až půl kilometru. Vedle nosných stožárů tvoří síť i stožáry výztužné, které se nesmí zhroutiti, ani kdyby se lana na jedné straně přetrhla a na jejich ramena působila obrovská síla prověšeného vedení z druhé strany. Stožáry jsou vyráběny z oceli Corten nebo Atmofix,
na jejímž povrchu se působením atmosférické vlhkosti vytvoří tenká vrstvička koroze, která pak chrání materiál stožáru lépe než ochranný nátěr. Stožáry jsou dřevěné, železobetonové, ocelové, ze slitin hliníku a podobně.

Duhy stožárů el. vedení


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999