STŘÍDAVÉ ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Střídavé elektrické napětí je možno opsat funkcí sinus nebo cosinus. Je to elektrické napětí jehož dva potenciály střídají v čase vzájemně svou polaritu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999