SVORKOVNICE
Z elektrotechnického hlediska je svorkovnice souhrn svorek na společné izolační desce, zpravidla zakrytých z důvodu ochrany před dotykem a nečistotami. Svorka je u elektrických strojů a přístrojů zařízení ke spolehlivému a snadno rozpojitelnému připojení vnějších vodičů.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999