SYNCHRONNÍ KONVERTOR
Synchronní konvertor je synchronní točivý elektrický stroj používaný k přímé přeměně střídavého elektrického proudu na stejnosměrný elektrický proud nebo naopak.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999