SYNCHRONNÍ MOTOR
Synchronní motor je točivý elektrický stroj na střídavý elektrický proud. Úhlová rychlost jeho rotoru je shodná s úhlovou rychlostí točivého magnetického pole statoru. Používá se k pohonům velkých výkonů.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999