TEPELNÝ NAPÁJEČ
Potrubní systém přivádějící horkou vodu nebo páru z energetické centrály do místa potřeby. Racionální využití fosilních paliv znamená současnou výrobu elektrické energie, horké užitkové vody a tepla na vytápění. Síť tepelných napáječů tedy postupně poroste.

Centralizované zásobování teplem elektrárny Hodonín:

  • Parní soustava centralizovaného zásobování teplem o parametrech 1,8 MPa/270 °C a 0,45/190 °C
  • Horkovodní soustava pro Holíč 150/70 °C.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999