TEPELNÁ TURBÍNA
V tepelné turbíně se uskutečňuje přeměna tepelné (vnitřní) a kinetické energie páry nebo plynu na energii mechanickou (rotace hřídele). Turbína je roztáčena parou nebo plynem proudícím přes lopatky turbíny.
Vodní nebo větrné turbíny tedy nepatří mezi tepelné.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999