AKUMULÁTOR TEPLA
Akumulátor tepla (teplojem, zásobník tepla) je zařízení umožňující uchovat teplo do okamžiku spotřeby. Jedná se například o teplo slunečního záření, které je možno uchovávat v kapalné nebo pevné látce.

Může to být též zásobník naplněný nejčastěji horkou vodou a párou. Pracuje tak, že v době nízké spotřeby tepla se něho zavádí přebytečná pára, která zvyšuje tlak v zásobníku a kondenzuje v něm. V době vysoké spotřeby se pára odebírá z prostoru nad hladinou. Tím klesá tlak, část horké vody se odpařuje a vzniklá pára kryje špičkovou spotřebu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999