TĚŽBA UHLÍ
Uhlí se nachází ve vrstvách tloušťky od milimetrů až po desítky metrů. Uhelné vrstvy se obecně nazývají sloje a mohou se dobývat různými způsoby. Rozlišuje se těžba uhlí v povrchových a hlubinných dolech.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999