TLAKOVÝ FLUIDNÍ KOTEL (ŘEZ)
Tlakový fluidní kotel firmy ABB-Carbon P200. V současné době pracují ve světě již čtyři jednotky v komerčním provozu. Jsou to dvě jednotky švédské teplárny Värtan, 1 blok španělské elektrárny Escatron a 1 blok v USA (elektrárna TIDD). kotel6.gif (25364 bytes)
Čistý elektrický výkon 80 MWe
Výkon plynové turbíny GT35T 17 MWe
Výkon parní turbíny 67 MWe
Tlak v kotli 1,2 MPa
Teplota fluidního lože 880 °C
Teplota na vstupu do plynové turbíny 840 °C
Tab.1 : Tlakový fluidní kotel P200

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999