U -235
U-235 je izotop uranu štěpitelný pomalými neutrony. Je hlavní využitelnou složkou jaderného paliva v tlakovodních reaktorech založených na štěpení pomalými neutrony. Proto se musí přírodní uran pro využití v těchto reaktorech obohacovat na obsah cca 3 % U-235.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999