U -238
U-238 je izotop uranu, který je možno štěpit pouze tzv. rychlými neutrony. Při záchytu pomalejšího neutronu jádrem se U-238 přemění na plutonium Pu-239.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999