UHELNÉ SLOJE
Uhlí se nachází ve vrstvách tloušťky od milimetrů až po desítky metrů. Uhelné vrstvy se obecně nazývají uhelné sloje a mohou se dobývat různými způsoby. Rozlišuje se těžba uhlí v povrchových a hlubinných dolech.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999