UHLÍK
Uhlík (Carboneum) je kyselinotvorný, nezbytný biogenní prvek, výlučně nekovové povahy. Jeho schopnost vytvářet vazbové řetězce umožňuje vznik velkého množství sloučenin, jejichž počet je nesrovnatelně vyšší než počet sloučenin všech ostatních prvků dohromady. Uhlík je bez chuti a bez zápachu, za obyčejné teploty je mimořádně chemicky netečný, ale při vysokých teplotách se slučuje s mnoha prvky. V přírodě se vyskytuje ve dvou alotropických modifikacích (diamant, grafit), v anorganických a organických sloučeninách.

 

Značka C
Chem. prvek skupiny IV.B
Atomové číslo 6
Relativní at. číslo 12,011
Teplota tání 3 552 °C
Teplota varu 4 827 °C
Hustota 2,26 g/cm3

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999