UHLOVODÍKY
Uhlovodíky jsou základní organické sloučeniny tvořené pouze atomy uhlíku a vodíku. Nejvýznamnějším zdrojem uhlovodíků je zemní plyn, ropa a některé produkty zpracování uhlí a dřeva (dehty). Zemní plyn obsahuje hlavně plynné uhlovodíky, složkami ropy jsou převážně uhlovodíky kapalné a pevné. Uhlovodíky jsou dnes vlastně nejdůležitějším zdrojem energie a základní surovinou chemického průmyslu. Fosilní paliva se také často nazývají uhlovodíková paliva.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999