VAZEBNÁ ENERGIE
Je to energie, kterou musíme vynaložit na to, abychom jádro atomu rozložili na jednotlivé nukleony.


Graf závislosti vazebné energie na nukleonovém čísle A


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999