VODNÍ ELEKTRÁRNA ŠTĚCHOVICE II
ČEZ, a. s., Vodní elektrárna Štěchovice II
Přečerpávací vodní elektrárna má umělou nádrž bez přirozeného přítoku. Je vybudována na kopci Homole a s elektrárnou je spojena ocelovým potrubím. Po rekonstrukci v letech 1991-96 je nyní v šachtové elektrárně jedno soustrojí s výkonem 45 MW.

 

Vodní nádrž objem 500 tis. m3
Délka dvojitého potrubí 590 m
Strojovna 1 vysokotlaké soustrojí osazená reverzní Francisovou turbínou se spádem 220 m
Instalovaný výkon 45 MW
 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999