VÝKON REAKTORU
Výkon jaderného reaktoru rozeznáváme dvojí. Jednak je to tepelný výkon udávaný ve Wattech tepelných a představující množství tepelné energie, kterou dokáže reaktor vyrobit (přeměnit) z jaderné energie jaderného paliva. Tak například tepelný výkon reaktoru VVER 440 je 1375 MWt. Dalším výkonem je výkon elektrický, udávaný ve Wattech elektrických a představující množství elektrické energie, která vznikne v konečném důsledku přeměny tepelné energie produkované reaktorem.
Číslo v typovém označení reaktoru obvykle označuje jeho elektrický výkon, např. u VVER 440 je to 440 MWe. Tedy ze 1375 MWt lze vyrobit asi 440 MWe.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999