VÝPARNÍK
Výměník tepla, v němž se dodávané teplo využívá k tvorbě páry. Do výparníku vstupuje voda předehřátá na teplotu sytosti, takže dodávané teplo slouží k tvorbě páry za stálého tlaku. Voda se ve výparníku vypařuje při konstantní teplotě, teplotě sytosti. Výparník klasického parního kotle sestává z vertikálních trubek, které vychlazují spalovací prostor kotle.

 

Tlak v kotli 11,3 MPa
Teplota sytosti 320 °C
Vstupní teplota spalin 2 140 °C
Výstupní teplota spalin 1 320 °C
Výhřevná plocha 550 m2
Tab.1 : Výparník kotle o výkonu 220 t/h páry

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999