ZÁVĚREM

Bez elektrické energie se neobejdeme. Potřebujeme ji všichni. Stejně tak potřebujeme, aby její výroba co nejméně narušovala životní prostředí. Způsobů, jak toho dosáhnout, je několik. Tím nejrychlejším je úspora energie a snižování výroby elektřiny v uhelných elektrárnách.

V posledních letech bylo v ČR odstaveno přes deset bloků uhelných elektráren. Do roku 1998 se emise oxidu siřičitého sníží o 95 %. Technici hledají nové způsoby odsíření a odprášení klasických tepelných elektráren, hledají i nové technologie.
Devatenácté století bylo nazýváno stoletím páry. To naše zase stoletím elektřiny. Vše nasvědčuje tomu, že stoletím elektřiny bude i to příští, jedenadvacáté.