PRINCIP JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Základní princip všech elektráren je vlastně stejný: elektřina vzniká v generátoru, jehož rotor se velmi rychle otáčí. Ve vodních elektrárnách otáčí rotorem turbína poháněná energii vodního proudu, u větrných elektráren je to vítr. Turbíny tepelných elektráren žene pára. Energii nabitou páru získáváme z parního kotle, pod kterým můžeme topit uhlím, naftou či plynem.

Schéma jaderné elektrárny
1. Reaktor, 2. Parogenerátor, 3. Čerpadlo, 4. Turbína, 5. Generátor, 6. Kondenzátor, 7. Přívod a odvod chladící vody

Jaderné elektrárny jsou v zásadě elektrárny tepelné, teplo potřebné pro přeměnu vody na páru však v nich nezískáváme spalováním paliva, ale jaderným štěpením. Počínaje turbínou pohánějící generátor je jaderná elektrárna vlastně stejná jako klasická elektrárna uhelná. Jediný rozdíl - ovšem zásadní - je ve zdroji tepla.