ADIABATA
Adiabata je termodynamický pojem, který označuje křivku znázorňující vztah mezi tlakem a objemem plynu při vratném adiabatickém ději (izoentropickém), tj. takovém, při němž nedochází k výměně tepla mezi plynem a jeho okolím (viz hesla Adiabatická expanze a Adiabatická komprese).



© Copyright Simopt, s.r.o. 1999