ASUÁNSKÁ PŘEHRADNÍ NÁDRŽ
Asuánská přehradní nádrž leží na Nilu v jižním Egyptě. Několik km jižně od ní byla vybudována nová přehradní nádrž. Násirovo jezero nad nádržemi je dlouhé 550 km a zasahuje až do Súdánu. Před naplňováním nádrží byla uskutečněna rozsáhlá záchranná akce pod patronátem UNESCO zaměřená na záchranu staroegyptských památek a hodnot životního prostředí. Po dokončení a uvedení tohoto obrovského vodního díla do provozu se bohužel ukázal značně negativní vliv na životní prostředí.

 

Výška hráze 51 m
Délka hráze 2,14 km
Objem 5,5 mld. m3 vody
Vybudována v letech 1898 -1902, 1912 a 1933
Tab.1 : “Stará” Asuánská přehradní nádrž

 

Výška hráze 111 m
Délka hráze 5 km
Objem 160 mld. m3 vody
Hydroelektrárna 2 100 MW
Vybudována v letech 1960 až 1970
Tab.2 : Nová Asuánská přehradní nádrž

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1998