ASYNCHRONNÍ ALTERNÁTOR
Asynchronní alternátor je elektrický stroj - generátor, který mění energii mechanickou v energii elektrickou při využití točivého magnetického pole. Je zdrojem střídavého proudu a napětí. Jestliže turbína nebo jiný pohon otáčí rotorem a v jeho budícím vinutí prochází stejnosměrný proud, vzniká točivé magnetické pole, které v trojfázovém vinutí statoru vyvolá (indukuje) trojfázové střídavé napětí. Druhé točivé magnetické pole vyvolá střídavý proud, který začne procházet trojfázovým vinutím statoru při připojení alternátoru ke spotřebiči. Stroj se nazývá asynchronní, protože obě točivá magnetická pole se otáčejí s nestejnými otáčkami (tj. asynchronně). Pro výrobu elektrické energie se dnes využívají pouze výjimečně v malých automatizovaných vodních elektrárnách. Jeho stator je složen z plechů s drážkami, ve kterých je trojfázové vinutí. Podle rotoru se asynchronní stroje dělí na stroje nakrátko a kroužkové. Jestliže turbína zvýší rychlost otáčení rotoru asynchronního stroje nad synchronní otáčky, rotor předbíhá točivé magnetické pole a alternátor dodává elektrickou energii do sítě. Množství dodávané energie tak závisí na výkonu turbíny. Výhodou asynchronního generátoru je jeho jednoduchá konstrukce u stroje nakrátko, spolehlivost při provozu a stálé otáčky (proto turbína nepotřebuje regulátor otáček).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999