BAHNĺK
Nejníže položená část kotle, v níž se shromažďují nečistoty. Čas od času lze tento prostor vypustit (odkalení kotle). Do kotle se sice přivádí upravená napájecí voda, ale jelikož se odvádí čistá pára, koncentrace nečistot postupně roste.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999