ČÁSTICE BETA
Částicí beta nazýváme elektron nebo pozitron vyslaný při rozpadu atomového jádra.

Záření beta


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999