CERN
CERN je zkratka z francouzského názvu Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - Evropské sdružení pro jaderný výzkum. Je to výzkumné středisko pro fyziku vysokých energií založené v roce 1952 Evropskými státy a jeho členem je dnes i ČR. Centrum CERNu leží u Ženevy na hranici mezi Švýcarskem a Francií (adresa stránky - www.cern.ch).

 

UA2 - aparatura pro výzkum protonů v CERN


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999