ČISTÉ TECHNOLOGIE UHLĺ
Moderní metody využití uhlí jako primárního zdroje energie, zaměřené na maximální využití s minimálními negativními účinky na životní prostředí. Uhlí se spaluje v moderních fluidních kotlích nebo se zpracovává ve splynovacích jednotkách (viz zplyňování uhlí). Typická je kogenerativní výroba užitečného tepla a elektrické energie v paroplynových cyklech.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999