DÁVKA (RADIAČNÍ)
Radiační dávka představuje podíl množství energie ionizujícího záření pohlcené v anorganické látce a hmotnosti této látky. Jedná se o základní veličinu charakterizující působení ionizujícího záření na látku. Jednotkou dávky je jeden Gray [Gy] (viz heslo Gray - jednotka dávky), což je jeden Joul pohlcený v jednom kg látky (1 Gy = 1 J / 1 kg). Mimosoustavová jednotka je 1 rad, přičemž 100 rad = 1 Gy.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999