DRTIČ STRUSKY
Zařízení k rozdrcení ztuhlé strusky na malé částice umožňující další manipulaci. Při prudkém ochlazení přehřáté roztavené strusky vytékající z výtavného ohniště struska granuluje na drobné částice, usnadňující další manipulaci. Protože granulace strusky působením vody není zcela spolehlivá, bývá součástí granulačního zařízení ještě drtič, který rozbíjí větší kusy strusky dosud nerozpadlé vnitřním pnutím.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999