ELEKTRICKÉ STANICE
Elektrické stanice jsou součástí elektrického rozvodu a rozdělují se na transformovny, spínací stanice a měnírny. V transformovnách se transformuje napětí na jinou velikost a rozvádí se elektrická energie při různém napětí. Ze spínacích stanic se rozvádí elektrická energie
při stejném napětí. Měnírny jsou určeny na usměrňování střídavého proudu na stejnosměrný (případně naopak).

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999