ELEKTROMAGNETICKÁ ENERGIE
Energie elektromagnetického pole, která může být při jeho změně předávána například nabitým částicím.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999