ELEKTROMĚR
Přístroj měřící odběr elektrické energie ze zdroje v kWh.

První elektroměr zavedený Edisonem.
Elektroměr z roku 1930.

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999