ELEKTRONOVÝ OBAL
Elektronový obal obklopuje jádro atomu. Protože elektrony, které ho tvoří, jsou velmi lehké, nemá na hmotnost atomu prakticky žádný vliv. Elektricky neutrální atom obsahuje v obalu tolik elektronů, kolik je protonů v jádře atomu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999