ENERGETICKÝ DISPEČINK
Energetický dispečink operativně řídí energetickou soustavu jako celek. Operativní činnost si vyžadují specifické vlastnosti elektrické energie, existence velkých propojených elektrizačních soustav, nutnost rovnováhy mezi výrobou a spotřebou apod. Komplexní řízení soustav se vykonává dispečerským řízením, které má hierarchickou strukturu. Hlavním orgánem je státní dispečink, který řídí práci oblastních dispečinků a přímo ovládá některé aktivní prvky celostátního významu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999