HELIUM
Helium je chemický prvek - plyn. V jaderné energetice se využívá jako chladivo v některých typech reaktorů a zároveň jako indikátor hermetičnosti. Vysoká cena helia a technologické potíže související s nároky na těsnost omezují širší využívání tohoto chladiva.

Atom hélia

Chem.prvek skupiny: vzácné plyny
Atomové číslo: 2
Relativní atomová hmotnost: 4,002
Teplota tání: -272,2 °C
Teplota varu: -268,9 °C
Hustota: 0,178 g/dm3 (0 °C)
Zdroj: zemní plyn, vzduch
 

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999