HRÁZE
Hráze vodního díla jsou jeho největší a nejnamáhanější část. Na hráz působí kromě tlaku vody i síly pohybu zeminy, na kterých spočívá přehrada, tlak větru, vlnobití, tlak ledu a podobně.

Hráze můžeme podle konstrukce rozdělit na:

  • hráze zděné - z lomového zdiva, betonové (gravitační nebo klenbové), železobetonové členěné
  • hráze zemní - hlinité, balvanité.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999