INSOLACE
Využití energie přímého slunečního záření je závislé nejen na výkonu slunečního záření dopadajícího na zemský povrch, ale i na celkové době denního slunečního svitu. K posouzení obou těchto faktorů slouží insolace, udávající celkové množství sluneční energie dopadající v daném místě za jednotku času na jednotku horizontálního povrchu.

 

Antarktida: 9 MJ/m2
Tropy: 18 MJ/m2
Tab.1:  Průměrná denní insolace:

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999